αλλεσ υπηρεσιεσ

Προσθετική

Ολικές – μερικές-επιεμφυτευματικές οδοντοστοιχίες.

Στεφάνες  (Μεταλλοκεραμικές, Ολοκεραμικές).

Γέφυρες   (Μεταλλοκεραμικές, Ολοκεραμικές).

Όψεις πορσελάνης.

Ένθετα και επένθετα πορσελάνης.

Έκτακτα περιστατικά

Αντιμετώπιση πόνου

Αποστήματος

Κατάγματος δοντιού

Ενδοδοντία

Ενδοδοντικές θεραπείες  ( απονευρώσεις).

Αντιμετώπιση οδοντικών αποστημάτων.